Øget integration en nødvendighed DA enig med Tænketanks konklusioner DA mener:

Flygtninge og indvandrere vil uden markante ændringer i det nuværende mønster for tilknytningen til arbejdsmarkedet være en økonomisk byrde for samfundet.

Sådan må det ikke være.

Men en bedre integration skal også ses som en af mulighederne for at øge arbejdsstyrken.

DA er på mange punkter enig i forslagene fra Integrationsministeriets Tænketank til en mere effektiv integration.

Og flere af forslagene er med i aftalen mellem KL, LO, DA og regeringen fra maj 2002, ligesom de er en del af regeringens udlændingepakke og Flere i Arbejde.
Hovedpunkter fra LO/DA-aftalen:
  • integration skal ske via faglig og sproglig opkvalificering i tilknytning til virksomhederne for at skabe permanent fodfæste på arbejdsmarkedet
  • øget eget ansvar for en bedre integration
  • kommunernes økonomiske incitamenter styrkes i integrationsprocessen
  • en mere aktiv asylfase med mulighed for, at asylansøgere kan arbejde
Skal flygtninge og indvandrere have samme tilknytning til arbejdsmarkedet som den øvrige del af befolkningen, forudsætter det, at yderligere 60.000 flygtninge og indvandrere kommer i arbejde.

Arbejdsmarked
30. oktober 2002
KONTAKT
LÆS MERE
4-partsaftale om integration: Fælles konklusionspapir til "På vej mod en ny integrationspolitik"
LINKS
Indvandring, integration og samfundsøkonomi - Tænketankens rappport