Tilfredshed i DA med uddannelsesforlig Delaftale i Finanslov 2003 styrker erhvervsuddannelserne Uddannelseschef Mette Ringsted siger:

Dansk Arbejdsgiverforening er tilfreds med delaftalen om erhvervsuddannelserne i Finanslov 2003.

Aftalen betyder bl.a., at erhvervsuddannelserne styrkes med 445 mio. kr. over de kommende fire år.

Delaftalen for næste års finanslov betyder bl.a., at man fjerner de skæve præmieringsordninger, der gør det attraktivt for skoler og virksomheder at lade elever begynde i skolepraktik frem for ordinær praktik.

Desuden skal aftaleparterne i løbet af 2003 se på hele skolepraktikordningen. Målet er at styrke det såkaldte vekseluddannelsesprincip - det at eleverne på skift er på en virksomhed og i et skoleforløb - som erstatning for skolepraktikken.

DA mener, at aftalen er et godt grundlag for at få løst flere af de mis-match problemer, der er på erhvervsuddannelsesområdet.

Sigtet er at fastholde uddannelsesgarantien, der er elevernes sikkerhed for optag på og gennemførelse af en erhvervsrettet uddannelse.
Kort om delforliget Regeringen, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har indgået en firårige aftale for erhvervsuddannelserne.

Aftalen styrker erhvervsskolerne med 445 mio. kr. over de næste fire år.

Præmieringsordningerne på skolepraktikområdet afskaffes fra 2003. Ordningen har betydet, at skolerne og virksomhederne - mod intentionerne i ordningen - har haft økonomiske incitamenter til at lade elever være i skolepraktik, før de oprettede såkaldte restuddannelsesaftaler.

Afskaffelsen af præmieringsordningerne betyder en besparelse på 70 mio. kroner, der bruges til at reducere frafaldet på erhvervsuddannelserne og styrke vejledningen.

Skolepraktikken skal på sigt afløses af et fornyet vekselsuddannelsesprincip med fortsat uddannelsesgaranti, så eleverne har sikkerhed for optagelse på en erhvervsrettet uddannelse.

Et af målene er, at der skal være bedre balance mellem udbud og efterspørgsel af praktikpladser.

Uddannelse
2. november 2002
LINKS
Aftalen om erhvervsuddannelserne