DA: Slut med sagen om feriepenge Redegørelse om feriepengesystemet punkterer myterne om feriepengesystemet DA mener:

En nylig redegørelse fra beskæftigelsesministeren må stoppe den uendelige diskussion om det danske feriepengesystem.

Redegørelsen konkluderer bl.a., at en omlægning af systemet kun vil betyde en beskeden økonomisk fordel for den enkelte lønmodtager.

For virksomhederne vil en omlægning, hvor feriepengene bliver udbetalt sammen med lønnen, derimod betyde et likviditetstab på 14 mia. kr. årligt.

Derfor undrer Dansk Arbejdsgiverforening sig over, at Det Radikale Venstre den 2. december 2002 atter fremsætter beslutningsforslag om individualisering af feriepengesystemet.

Fordelene ved at fastholde virksomhedernes rente- og likviditetsfordele i forhold til udbetalingstidspunktet af feriepenge betyder, at pengene er med til at fastholde og skabe arbejdspladser, frem for at pengene står på individuelle konti uden nævneværdig økonomisk betydning for den enkelte lønmodtager.

Redegørelsen er et sobert stykke arbejde, og ingen - heller ikke i Folketinget - kan længere være uvidende om, hvordan feriepengesystemet er opbygget, og at der ikke findes snuptagsløsninger i eventuelle ændringer af systemet.
Kort om redegørelsen Ministerens redegørelse er en opfølgning på et tilsagn i Folketinget fra foråret 2002 til Det Radikale Venstre, hvor man drøftede forenklinger af feriepengesystemet.

Redegørelsen gennemgår bl.a.
  • feriepengesystemet
  • Danmarks internationale forpligtelser
  • Ferielovens hovedtal
  • Feriekontosystemet
  • Ferieoverenskomster
  • Arbejdsmarkedets Feriefond
  • De seneste ændringer i feriepengesystemet i maj 2000
Redegørelsen gennemgår desuden de forhold, man skal være opmærksom på, såfremt man ønsker at ændre det nuværende feriepengesystem.
Personale og administration
2. december 2002
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
LÆS MERE
Redegørelsen om feriepengesystemet