DA: Nødvendigt med flere reformer Finansredegørelse understreger behovet for at få flere i arbejde. Yderligere reformer påkrævet DA mener:

Finansredegørelsen understreger behovet for at få flere i arbejde og sikre, at det bedre kan svare sig at arbejde.

Redegørelsen viser med tydelighed, at der skal sættes ind på flere fronter.

Bl.a. skal tilbagetrækningsalderen hæves, det skal kunne svare sig at arbejde, unge skal hurtigere blive færdige med en uddannelse, og integrationen skal forbedres ved eksempelvis at bruge indvandrernes medbragte kompetence.

Desuden viser redegørelsen, at personer med en svag tilknytning til arbejdsmarkedet - trods positive konjunkturer - ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.

Analysen bekræfter, at svage økonomiske incitamenter fastholder mange på offentlig forsørgelse, fordi det ikke kan svare sig at tage arbejde.

Det vidner om et socialt system - styret af kommunerne - der ikke formår at bringe personer tilbage til selvforsørgelse.

Derfor er der brug for en helt anden kultur i det sociale system.
Kort om redegørelsen: Finansredegørelsen nov. 2002 indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2010. Der er særligt fokus på arbejdsstyrken og de såkaldte randgrupper.

Randgrupper defineres som grupper af personer, der i løbet af en treårig periode har været ledige, aktiverede, sygemeldte, i revalidering eller på kontanthjælp i mindst 80 pct. af tiden.

Finansredgørelsen viser bl.a. at:
  • Arbejdsstyrken skal øges med 118.000 ekstra personer inden 2010
  • Nye reformer skal bidrage med 41.000 personer
  • Fortsat mange i det sociale system
  • Svage økonomiske incitamenter fastholder mange på offentlig forsørgelse
Arbejdsmarked
12. november 2002
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Finansredgørelsen nov. 2002