DA: Fornuftigt folkeskoleforlig Forlig bør mindske fravalg og omvalg af ungdomsuddannelserne DA mener:

Forliget om en ny folkeskolelov blev bredt, hvilket er glædeligt.

Muligheden for øget undervisningsdifferentiering koblet med klare fælles mål for folkeskolens fag betyder en styrket fælles folkeskole.

Flere undersøgelser viser, at danske folkeskoleelever ikke har samme faglige niveau som jævnaldrende i andre lande.

Netop derfor er større individuelle hensyn til den enkelte elev og fælles mål en styrke ved forliget.

DA vurderer, at det kan mindske frafald og omvalg og gøre eleverne bedre egnet til at gå i gang med en ungdomsuddannelse.

Skærpede krav til vejledning om uddannelse og erhverv trækker ligeledes i den rigtige retning.

DA finder det desuden positivt, at flere fag styrkes.

Uddannelse
14. november 2002
LINKS
Se forliget om folkeskolen