DA: Beløn direkte uddannelsesforløb Finansredegørelse viser stort ekstra tidsforbrug i uddannelsessystemet. Nye tiltag nødvendige DA mener:

Finansredegørelsen viser, at unge i gennemsnit bruger 2,2 år ekstra i uddannelsessystemet i forhold til det hurtigst mulige forløb. Det er spild af både unges og samfundets ressourcer.

Det er særligt utilfredsstillende på et tidspunkt, hvor arbejdsstyrken falder betydeligt. Og dette samtidigt med, at den gennemsnitlige uddannelsestid øges, fordi flere opnår en kompetencegivende uddannelse.

Det stiller krav til de unge om at bruge uddannelsestiden mere effektivt, end tilfældet er nu.

Det er derfor positivt, at regeringen allerede har iværksat initiativer (bl.a. ny taxameterstruktur og vejledningsreform), der kan bidrage til at reducere tidsforbruget i uddannelsessystemet.

Også forventningen om, at der snart vil blive vedtaget ny lovgivning, der øger fleksibiliteten i de merkantile erhvervsuddannelser med flere af- og påstigningsniveauer er et vigtigt fornyende skridt, der kan være med til at reducere tidsforbruget i uddannelsessystemet.

Men skal regeringen nå sit mål om 10.000 flere personer i arbejdsstyrken i 2010 gennem kortere gennemløbstid i uddannelsessystemet, er disse initiativer næppe tilstrækkelige.

Unge, der vælger den direkte vej gennem uddannelsessystemet, bør derfor belønnes samtidigt med, at man ser alle overgange i uddannelsessystemet igennem for uhensigtsmæssige ordninger, der har den modsatte effekt.

Målet om 10.000 ekstra personer er baseret på en relativ uambitiøs målsætning om en reduktion af den gennemsnitlige uddannelsestid på kun ½ år.
Kort om redegørelsen: Finansredegørelsen nov. 2002 har arbejdsstyrken som et af sine fokuspunkter.

Ifølge regeringens beregninger skal hurtigere gennemløbstid i uddannelsessystemet bidrage til arbejdsstyrken. Det ekstra tidsforbrug på 2,2 år skyldes:
  • 10. klasse (0,6 år)
  • Studieskift og -afbrud (0,5 år)
  • Forsinkelser (0,4 år)
  • Andet (0,7 år)
Uddannelse
14. november 2002
KONTAKT
LINKS
Finansredegørels-en nov. 2002