LønStatistik 3. kvartal 2002
  • Samlet fortjeneste steg 4,1 pct. på årsbasis
  • Øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point
I dette nyhedsbrev offentliggøres statistik for lønudviklingen på DA-området til og med 3. kvartal 2002.

Fra 3. kvartal 2001 til 3. kvartal 2002 steg lønmodtagernes fortjeneste pr. time i gennemsnit med 4,1 pct., hvilket er en stigning på 0,2 pct.point i forhold til 2. kvartal 2002.

Fortjenesten omfatter dels betalinger for arbejdet tid inkl. overtid og dels betalinger under ferie mv. samt personalegoder og pension.

Årsstigningstakterne for arbejdere og funktionærer var henholdsvis 4,4 og 3,9 pct. i 3. kvartal 2002. For arbejdere er dette en stigning på 0,8 pct.point, mens det for funktionærer er et fald på 0,3 pct.point i forhold til 2. kvartal 2002.

Stigningen for arbejdere skyldes primært overenskomstmæssige stigninger i pensionsbidragene. Således er arbejdsgiverbidraget typisk forhøjet med 0,8 pct.point pr. 1. juli 2002 inden for DA-området.

Ligesom i statistikken for 2. kvartal 2002 er der indregnet effekter af ekstra feriefridage mv. pr. 1. maj 2002. Effekterne påvirker kun stigningstakterne i begrænset omfang og er beskrevet nærmere i nyhedsbrevet for 2. kvartal 2002.

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point fra 3. kvartal 2001 til 3. kvartal 2002. Stigningen skyldes især forhøjelse af erhvervssygdomspræmien (AES) og forhøjelse af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond (LG) samt til ATP for ledige og syge mv.

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 4,2 pct. fra 3. kvartal 2001 til 3. kvartal 2002.

Publikationen KonjunkturStatistik, der indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønudviklingen, kan købes hos DA's Forlag fra den 27. november 2002.
LÆS MERE
Bilag: Årlig æn-dring i timefor-tjenestenStatistik-Nyt i PDF-format.