DA: for få får job efter skolepraktik ANALYSE BEKRÆFTER PROBLEMERNE MED SKOLEPRAKTIKUDDANNELSERNE DA mener:

En ny analyse fra AER - Arbejdsgivernes ElevRefusion - viser klart, at skolepraktikken ikke er et optimalt alternativ til virksomhedspraktik. De skolepraktikuddannedes beskæftigelsesmuligheder er ganske enkelt for ringe i flere brancher.

Problemerne er især tydelige inden for kontoruddannelserne og beklædningshåndværkeruddannelsen.

Netop på disse uddannelser er antallet af ordinære uddannelsesaftaler faldet markant i løbet af de sidste 5 år, samtidig med at antallet af skolepraktikuddannede er steget kraftigt.

Det viser, at skolepraktikken sætter de naturlige efterspørgselsmekanismer ud af spil med det resultat, at der postes millioner i uddannelse, der ikke fører til job.

Det er uacceptabelt, at arbejdsgiverne skal betale omkring 900 mio. kr. om året til skolepraktikken, når den viser sig ikke at have den ønskede effekt.

Analysen bekræfter dog heldigvis, at det danske erhvervsuddannelsessystem fungerer som en effektiv brobygger i overgangen mellem uddannelse og job.

Derfor er det positivt, at regeringen lægger op til, at der skal udvikles nye løsninger i forhold til skolepraktikken.

I forhold til de merkantile erhvervsuddannelser er der eksempelvis lagt op til mere fleksible uddannelser med af- og påstigningsmuligheder.
Kort om analysen: Analysen fra Arbejdsgivernes ElevRefusion af erhvervsuddannedes beskæftigelse efter endt uddannelse viser, at hovedparten af de 90 pct. af alle erhvervsuddannede, der uddannes i ordinære uddannelsesaftaler med virksomhedspraktik, fortsætter direkte i job.

De ordinært uddannede har en beskæftigelsesgrad på mere end 80 pct.

Modsat forholder det sig med en stor gruppe af de elever, der uddannes i skolepraktik. De har generelt en markant lavere beskæftigelsesgrad end øvrige erhvervsuddannede.

Første år efter endt uddannelse har de skolepraktikuddannede en gennemsnitlig beskæftigelsesgrad på 40 pct.
Uddannelse
18. november 2002
KONTAKT
LINKS
Læs rapporten fra AER