DA: fjern retten til efterlønnen Afskaffelse af efterlønnen sikrer flere forsørgere DA mener:

Vismændene er de seneste, der påpeger nødvendigheden af at ændre efterlønnen.

Dansk Arbejdsgiverforening er enig med Det Økonomiske Råds formandskab - vismændene - i, at man bør afskaffe efterlønnen.

Afskaffelsen af efterlønnen er en simpel og effektiv måde at sikre, at der bliver færre at forsørge og flere til at forsørge dem, der har brug for det.

Mennesker i den arbejdsdygtige alder med fuld erhvervsevne bør ikke modtage overførselsindkomst.

Det er uholdbart forsat at betale arbejdsdygtige mennesker for at forlade arbejdsmarkedet i en situation, hvor der er brug for, at disse mennesker bliver på arbejdsmarkedet.
Kort fra vismandsrapporten om efterløn Vismændene mener, at det er nødvendigt at øge erhvervsdeltagelsen.

Konkret foreslår de at afskaffe efterlønsordningen, fordi erhvervsdeltagelse for de 60-64-årige er meget lav.

Har lønmodtagere brug for at forlade arbejdsmarkedet tidligere, bør det ske via førtidspensionssystemet, mens raske mennesker under 65 år, som hovedregel ikke skal modtage offentlig forsørgelse.
Arbejdsmarked
25. november 2002
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk