En friere social dialog i Europa Arbejdsmarkedets parter på europæisk plan enige om arbejdsprogrammet for 2003-2005 Formanden for DA, Niels Fog, siger:
Det er meget tilfredsstillende, at det er lykkedes for arbejdsmarkedets parter på europæisk plan at nå til enighed om et arbejdsprogram for Den Sociale Dialog.

Arbejdsprogrammet kan være med til at fastholde parternes unikke rolle i udviklingen af den europæiske beskæftigelsespolitik.

Samtidig vil parternes initiativ være med til at begrænse EU-regulering af det danske arbejdsmarked.

Arbejdsprogrammet er udtryk for, at arbejdsmarkedets parter ønsker at fastlægge en mere uafhængig social dialog uden indblanding fra EU-institutionerne.

Enigheden om arbejdsprogrammet er et stærkt signal til Konventet om Europas Fremtid, regeringerne og Kommissionen om, at arbejdsmarkedets parter har en betydningsfuld rolle at spille i fremtidens Europa.
Kort om det ny arbejdsprogram Arbejdsmarkedets parter på europæisk plan - de private arbejdsgivere i UNICE, de offentlige arbejdsgivere i CEEP og de europæiske lønmodtagere samlet i EFS - præsenterede den 28. november 2002 arbejdsprogrammet for EU-Kommissionen og EU-formandskabet ved beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen.

Arbejdsprogrammet indeholder 19 emner under overskrifterne beskæftigelse, mobilitet og udvidelsen, som parterne har forpligtet sig til at drøfte.

Blandt andet hvordan man kan bidrage til at fjerne hindringerne for mobiliteten på det europæiske arbejdsmarked.

Arbejdsprogrammet er en udmøntning af en aftale fra Det Europæiske Råds topmøde i Laeken 2001, hvor parterne forpligtede sig til at fastlægge et flerårigt program for Den Sociale Dialog.
EU og internationalt
28. november 2002
KONTAKT
LÆS MERE
Den sociale dialog 1985-2002Arbejdsprogrammet