Bredt europæisk samarbejde om EUD Erhvervsuddannelserne (EUD) skal passe til behovet for arbejdskraft i Europa DA mener:

Det er tilfredsstillende, at erhvervsuddannelserne er sat på den europæiske dagsorden.

Det er nødvendigt fortsat at udvikle erhvervsuddannelserne, så de modsvarer behovet for arbejdskraft på et fælles europæisk arbejdsmarked.

Samtidig er det vigtigt, at der er fokus på erhvervsuddannelsernes betydning for mobilitet, både i uddannelsesforløbet og i den efterfølgende beskæftigelse.

DA er tilfreds med, at der lægges vægt på et samarbejde mellem de europæiske uddannelsessystemer og med arbejdsmarkedets parter i de enkelte lande.

Målet er ikke en harmonisering af erhvervsuddannelserne. Frivillige samarbejder og gensidig inspiration skal være med til at udvikle og forbedre kvaliteten af erhvervsuddannelserne til gavn for den enkelte lønmodtager og for virksomhederne.
Kort om Københavnerdeklarationen Undervisningsministrene i EU og kandidatlandene er den 29. november 2002 blevet enige med arbejdsmarkedets parter på europæisk plan om nødvendigheden af at styrke mulighederne for, at borgerne kan bruge deres erhvervsfaglige uddannelse og kompetencer i hele Europa.

Københavnerdeklarationen indeholder en prioritering af, hvad der skal arbejdes med frem til 2010. Det gælder bl.a.:
  • Øget gennemsigtighed i erhvervsuddannelserne
  • Bedre information og vejledning på alle uddannelsesniveauer - særligt i forhold til beskæftigelsessituationen i hele EU
  • Fælles principper for vurdering af uformel læring
  • Udvikling af kompetencer og kvalifikationer på brancheniveau
Samarbejdet om erhvervsuddannelserne i Europa er en konsekvens af en beslutning fra stats- og regeringschefernes topmøde i Barcelona.

Uddannelse
30. november 2002
KONTAKT
LINKS
Deklarationen om erhvervsuddan-nelserne