DA: Styrket vejledning Forbedret uddannelses- og erhvervsvejledning, men ikke for voksne i arbejde DA mener:

Det er tilfredsstillende, at en ny lov opstiller klare mål for vejledningen på de enkelte uddannelsesniveauer.

Det styrker erhvervsvalget fra folkeskolen til de videregående uddannelser.

Det er dog bekymrende, at reformen ikke omfatter vejledning af voksne beskæftigede og virksomheder. Et fleksibelt og foranderligt arbejdsmarked kræver, at de har adgang til uafhængig vejledning.

DA mener desuden, at det er forkert, at videncenteret om vejledning tænkes integreret i Undervisningsministeriet. Dermed mister Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, R.U.E., den selvstændige rolle, det har nu i forhold til f.eks. undervisningsministeren og beskæftigelsesministeren.

Derved er der risiko for, at der ikke bliver den sammenhæng mellem uddannelses- og erhvervsvejledning, der ellers er reformens formål.

Det er ikke tilfredsstillende, at der i stedet for en lovfæstet rådgivning oprettes et uformelt dialogforum.
Kort om reformens indhold:
  • ensartede regler for vejledning på institutionerne på de forskellige uddannelsesniveauer med vægt på erhvervsvalg og på karriereplanlægning
  • kommunale centre får ansvaret for vejledningen på grundskoleniveau i samarbejde med de enkelte skoletyper
  • regionale centre får ansvaret for vejledning i forhold til de videregående uddannelser
  • tilmelding til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt oprettelse af en internetportal lægges i Landscentret for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, som også skal fungere som videncenter
  • Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, R.U.E., nedlægges, og opgaverne overføres til Landscentret
  • den lovfæstede rådgivning erstattes af et nationalt tværsektorielt dialogforum
  • vejledning for voksne beskæftigede og virksomheder vil blive fremlagt som forslag i 2004
Uddannelse
10. december 2002
KONTAKT