Ingen frygt for billig arbejdskraft Nytårsudtalelse fra DA's formand Niels Fog, som 1. januar 2003 afløses af Jørgen Vorsholt Nytårsudtalelse fra Niels Fog:

Det har på mange måder været et godt år for dansk beskæftigelsespolitik. Retningen er rigtig i forhold til at få flere gjort selvforsørgende, selv om der endnu er lang vej.

Derfor vil det også være nødvendigt med yderligere initiativer på det beskæftigelsespolitiske område, så målet om 87.000 flere i arbejde i 2010 kan holdes.

Den demografiske udvikling er en af de største udfordringer. Den betyder i praksis, at færre i arbejde skal forsørge flere, hvis ikke tilbagetrækningsmønsteret ændres og på anden vis gør det mere økonomisk attraktivt at arbejde.

Aftaler mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om bl.a. bedre integration viser, at arbejdsmarkedets parter er villige til at tage et nødvendigt medansvar.

Også i forhold til udvidelsen af EU med ti nye lande er der stor enighed om, at det vil gavne danske virksomheders vækst og dermed beskæftigelsen.

Det danske arbejdsmarked har ingen grund til at frygte horder af illegal arbejdskraft. Tværtimod betyder udvidelsen, at der bliver bedre mulighed for at arbejde her på legal vis.

Dertil kommer, at det danske arbejdsmarked er så godt reguleret, at det sikrer et velfungerende arbejdsmarked også efter udvidelsen med 10 nye lande fra 2004.

Men det fåtal af arbejdstagere og virksomheder, der ikke respekterer lovgivningen og aftalerne på området, skal rammes af hårde sanktioner, så ansvarlige virksomheder ikke udsættes for unfair konkurrence.

De, der kan og vil arbejde her i landet, skal være velkomne, fordi der bliver brug for arbejdskraften.

Nødvendigheden af en øget arbejdsstyrke er også baggrunden for, at DA er enig med Det Økonomiske Råds formandskab (vismændene) i, at det vil være sundt at afskaffe efterlønsordningen.

Det er en simpel og effektiv måde at sikre, at der bliver færre at forsørge og flere til at forsørge dem, der har brug for det.

Dansk Arbejdsgiverforening ser frem til også i det nye år at medvirke til at løse nogle af de udfordringer, som arbejdsmarkedet er præget af.
Personale og administration
27. december 2002