Beskæftigelsesindikator
  • Ny indikator for beskæftigelsen på DA-området
  • Faldende beskæftigelse i 2002
Med dette nyhedsbrev offentliggøres hovedresultaterne fra 1. kvartal 2001 til og med 3. kvartal 2002 fra DA's nye Beskæftigelsesindikator.

Beskæftigelsesindikatoren viser på hele DA-området en tydelig nedadgående tendens i perioden. Den procentvise årlige ændring i beskæftigelsen for 3. kvartal 2002 viser et fald på 2,9 pct. i forhold til 3. kvartal 2001.

Beskæftigelsesindikatoren er i tabellerne, jf. læs mere boksen, vist for de tre hovedbrancher samt amter. Opgjort på hovedbrancher viser indikatoren, at der i de seneste to perioder har været markante fald indenfor både fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed. Indenfor serviceprægede erhverv har der ligeledes været et fald, men dog ikke helt så markant.

Indikatoren opgjort på amter viser et meget varieret billede. Dog har udviklingen overvejende været faldende i 2002. For Vestsjællands og Københavns Amter viser indikatoren de største fald i beskæftigelsen fra 3. kvartal 2001 til 3. kvartal 2002.

Formålet med beskæftigelsesindikatoren er at give en tidlig indikation af udviklingen i den private sektors beskæftigelse på kvartalsbasis, bl.a. opdelt på regioner. Indikatorens metode samt usikkerhed er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
19. december 2002
LÆS MERE
BeskæftigelsesIn-dikator - DokumentationBeskæftigelsesIn-dikator - Tabeller 3. kvartal 2002