DA: Dom for vidtgående Højesteret strækker beskyttelsen af gravide meget vidt, vurderer DA DA mener:

Højesteret har i en dom strakt Ligebehandlingslovens beskyttelse mod opsigelse under graviditet meget vidt.

Højesterets dom, der handler om en kvinde, der opsiges i forbindelse med graviditetsfremmende behandlinger, rejser ligeledes spørgsmålet om, hvorvidt Ligebehandlingslovens beskyttelse omfatter ethvert forsøg på at blive gravid, kunstigt befrugtet, naturligt befrugtet eller påtænkt adoption.

For mange virksomheder bliver det vanskeligt at overskue dommens juridiske konsekvenser af selv de mest selvfølgelige personalepolitiske spørgsmål.

Dommen rejser en række principielle spørgsmål. Bl.a. om fortolkningen kan tages til indtægt for, at lovens beskyttelse mod afsked også omfatter mænd, der er i behandling for f.eks. dårlig sædkvalitet.

DA frygter, at dommen kan bidrage til, at kvinder i den fødedygtige alder i fremtiden kan blive opfattet som en mindre attraktiv arbejdskraft.
Kort om dommen Et flertal i Højesteret vurderer, at Ligebehandlingslovens paragraf 9, der indebærer et forbud mod afskedigelse på grund af graviditet, barsel eller adoption, finder anvendelse i den konkrete sag.

En højesteretsdommer finder afgørelsen overordentlig betænkelig og i strid med naturlig sproglig forståelse af formuleringen "på grund af graviditet."

Med dommen fik kvinden tilkendt en erstatning på 117.000 kroner, hvilket svarer til seks måneders løn.

Personale og administration
19. december 2002
KONTAKT