Afbalanceret lovforslag om foreningsfrihed DA tager forslaget om at afskaffe retten til eksklusivaftaler til efterretning DA mener:

Regeringen har fremsat forslag til ændring af foreningsfrihedsloven (Lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold).

Det ændrer bl.a. ved retstilstanden i forhold til de såkaldte eksklusivbestemmelser, der findes i en række kollektive overenskomster på det private arbejdsmarked.

DA mener, at forslaget efter omstændighederne lægger op til en afbalanceret ændring af foreningsfrihedsloven, og tager regeringens forslag til efterretning.

Efter DA's opfattelse er eksklusivbestemmelser ude af trit med udviklingen på et moderne arbejdsmarked.

DA har af samme grund i mange år ikke godkendt overenskomster, der indeholder eksklusivbestemmelser.
Kort om lovforslaget
  • Den enkelte lønmodtagers beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningstilhørsforhold eller mangel på samme udvides til også at omfatte situationer, hvor en arbejdsgiver undlader at ansætte en lønmodtager på grund af lønmodtagerens foreningstilhørsforhold eller mangel på samme.
  • Overtræder en arbejdsgiver lovforslagets forbud mod at lægge vægt på foreningstilhørsforhold i forbindelse med ansættelse eller afskedigelse, kan en sådan overtrædelse sanktioneres af de almindelige domstole med en godtgørelse.
  • Eksklusivbestemmelser i kollektive overenskomster indgået den 1. juli 2003 eller senere bliver ugyldige straks, hvorimod eksklusivbestemmelser i gældende overenskomster indgået før den 1. juli 2003 bliver ugyldige fra det tidspunkt, hvor de pågældende overenskomster kunne opsiges og ophøre.
Ifølge lovforslaget træder loven i kraft 1. juli 2003.
Personale og administration
10. januar 2003
KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk