Nej til EU-forhandling om databeskyttelse Europæiske arbejdsgiverforeninger i UNICE afviser at forhandle med EU-Kommissionen om personoplysninger i ansættelsen DA mener:

EU-Kommissionens ønske om at forhandle med arbejdsmarkedets parter på europæisk plan om nye direktiver i forhold til personoplysninger hviler på forkerte præmisser.

EU-Kommissionen ser stort på næsten alle eksisterende regler og sammenblander desuden en række uens problemstillinger i forhold til databeskyttelse og personlige oplysninger i forbindelse med ansættelse.

Flere af Kommissionens forslag er ude af trit med virkeligheden og vil skabe et overflødigt bureaukrati, der hverken gavner lønmodtagerne eller virksomhederne.

Kommissionen overser, at et moderne ansættelsesforhold i informationssamfundet ikke kan eksistere uden en smidig håndtering af eventuelle personlige oplysninger, ligesom mange af sådanne oplysninger håndteres af virksomhederne på grund af myndighedernes krav.

DA mener i øvrigt, at Kommissionens udspil er med til at undergrave parternes rolle.

De europæiske arbejdsgivere i UNICE er enige om at afvise at forhandle med EU-Kommissionen, hvilket også skal ses i lyset af, at Kommissionen endnu ikke har gjort status over direktivet om databeskyttelse fra 1996.

De europæiske arbejdsgivere mener ikke, at der er behov for yderligere regler på dette område.
Kort om Kommissionens udspil I oktober 2002 bad Kommissionen arbejdsmarkedets parter om at forholde sig til en række initiativer vedrørende "Beskyttelse af personoplysninger for Arbejdstagere".

Høringer omfatter bl.a. personoplysninger generelt, følsomme oplysninger, straffeattester, helbredsoplysninger, narkotika- og gentestning, overvågning, brug af e-mails og internettet, men rækker i øvrigt langt ud over, hvad der har med ansættelsesretlige forhold at gøre.
Personale og administration
13. januar 2003
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk