Fleksible erhvervsuddannelser DA støtter forslag til forenkling af lov om erhvervsuddannelserne DA mener:

Regeringens forslag til fornyelse af erhvervsuddannelsesloven er skridt i den rigtige retning.

Ændringerne vil føre til langt mere fleksible erhvervsuddannelser. Der bliver bl.a. mulighed for, at en elev i samarbejde med praktikvirksomheden kan aftale et kortere uddannelsesforløb afhængig af den pågældendes kvalifikationer i øvrigt.

Ændringerne betyder, at erhvervsuddannelsen tilrettelægges ud fra den enkeltes reelle forudsætninger, hvilket medfører, at den enkelte hurtigere kan komme i arbejde.

Ændringerne betyder desuden, at fagligheden i uddannelserne styrkes.

DA ser gerne, at erhvervsuddannelsernes grundforløb styrkes med mere fleksibilitet ved at ophæve skellet mellem den obligatoriske og den valgfrie del af grundforløbet. Det vil betyde, at eleverne får nemmere ved at begynde en erhvervsuddannelse med udgangspunkt i deres forskellige forudsætninger. Det afgørende må være, at de har kvalifikationerne til at kunne begynde på hovedforløbet.
Kort om lovforslaget
  • Afvikling af lovens krav om, at et grundforløb skal vare mellem 10 og 60 uger
  • Nye fælles regler for de merkantile og tekniske erhvervsuddannelser
  • Afvikling af lovens fordeling mellem grundfag, valgfag og områdefag. Fordelingen fastsættes fremover af Undervisningsministeriet efter indstilling fra De Faglige Udvalg
  • Øget fokus på elevernes reelle kompetencer
  • Flere muligheder for undervejs at korte uddannelsesforløbet afhængig af de reelle kvalifikationer
Loven forventes at træde i kraft 1. august 2003.

Uddannelse
14. januar 2003
KONTAKT
LINKS
Læs forslaget til ny EUD-lov her