Fornuftige forslag til gymnasiereform Ny struktur styrker studiekompetence og øger fleksibiliteten DA mener:

Med udspillet til en reform af de gymnasiale uddannelser har undervisningsministeren taget et væsentligt skridt i forhold til at styrke uddannelsernes faglighed.

Samtidig vil der blive skabt et mere fleksibelt ungdomsuddannelsessystem, selv om regeringens forslag er uambitiøst i forhold til hf.

Forslaget til en ny struktur i alment gymnasium med et grundforløb efterfulgt af et valgfrit studieretningsforløb sikrer som det helt centrale en tydeligere faglig profil.

En ensartet opbygning af de treårige gymnasiale uddannelser, så også de erhvervsgymnasiale uddannelser - htx og hhx - justeres i overensstemmelse med den ny todelte struktur, må dog ikke forringe uddannelsernes klare profiler.

I forhold til hf synes regeringen ikke parat til at gennemføre de nødvendige stramninger. Regeringen ønsker at fastholde hf's generelle studiekompetence på linje med gymnasieuddannelserne, men lægger desværre kun op til en marginal styrkelse af fagligheden i hf.

Derfor tyder intet på, at der bliver rettet op på det helt centrale problem med hf, nemlig det, at alt for mange hf-studenter må opgive en videregående uddannelse på grund af hf's alt for ringe studiekompetence.
Kort om redegørelsen:
  • ensartet struktur på de treårige gymnasiale uddannelser
  • erhvervsuddannelseselever skal nemmere kunne skifte til en erhvervsgymnasial uddannelse
  • nedlæggelse af den etårige hhx
  • adgang til hf efter 9. klasse
  • ny suppleringsuddannelse målrettet hf (GSK)
Uddannelse
28. januar 2003
KONTAKT
LINKS
Redegørelsen om de gymnasiale uddannelser