DA afviser registrering af sygefravær Regeringens overvejelse om obligatorisk registrering af sygefraværet afvises af DA Direktør Henrik Bach Mortensen siger:

Sygefraværet skal nedbringes. Men regeringens tanker om at sætte virksomhederne i gabestok vil gøre mere skade end gavn.

Et højt sygefravær kan netop være udtryk for, at en virksomhed har en aktiv fraværspolitik, hvor man fastholder frem for at afskedige syge medarbejdere.

Selvfølgelig skal kommuner, læger, virksomheder og ansatte arbejde sammen om at nedbringe sygefraværet.

Man da virksomhederne i forvejen bærer 3/4 af de direkte omkostninger i forbindelse med sygefravær, har virksomhederne rigeligt med incitamenter til at nedbringe fraværet af egen drift.

De tilløb til fraværsregistrering, der refereres i Ugebrevet Mandag Morgen, er ubrugelige.

Derfor vil realiseringen af regeringens tanker kræve, at der opbygges et omfattende bureaukrati, hvilket vil gå lige lukt imod regeringens ellers prisværdige bestræbelser på at reducere virksomhedernes administrative byrder.

Indsatsen for at sænke sygefraværet er vigtig. F.eks. ville det samlede sygefravær falde med 9.000 helårspersoner, hvis fraværet i den offentlige sektor var det samme som i den private sektor.
Baggrund: Ifølge Ugebrevet Mandag Morgen vil regeringen kræve, at virksomhederne indfører obligatorisk registrering af deres sygefravær med risiko for offentliggørelse, hvis virksomheden nægter at samarbejde med myndighederne.
Arbejdsmarked
9. februar 2003
KONTAKT