LønStatistik 4. kvartal 2002
  • Lønomkostninger steg 4,3 pct. på årsbasis
  • Øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point
I dette nyhedsbrev offentliggøres statistik for udviklingen i lønomkostningerne på DA-området til og med 4. kvartal 2002. Lønomkostningerne (fortjenesten) påvirkes af ændringer i bl.a. genebetalinger, betalinger under ferie og ferie-fridage, arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger samt personalegoder.

Fra 4. kvartal 2001 til 4. kvartal 2002 steg lønmodtagerens fortjeneste pr. time i gennemsnit med 4,3 pct. Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger, pensionsbetalinger samt betalinger for feriefridage og personalegoder alt 1,4 pct.point.

Årsstigningstakterne for arbejdere og funktionærer var henholdsvis 4,5 og 4,0 pct. i 4. kvartal 2002, hvilket er en stigning på 0,1 pct.point i forhold til 3. kvartal 2002 for begge grupper.

Den væsentligste årsag til de højere stigningstakter i lønomkostningerne er øgede genebetalinger for både arbejdere og funktionærer. Effekten af ændringer i genebetalingerne udgjorde i 4. kvartal 2002 0,2 pct.point for arbejdere og 0,1 pct.point for funktionærer.

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point fra 4. kvartal 2001 til 4. kvartal 2002. Stigningen skyldes især forhøjelse af erhvervssygdomspræmien (AES) og forhøjelse af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond (LG) samt til ATP for ledige og syge mv.

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 4,4 pct. fra 4. kvartal 2001 til 4. kvartal 2002.

Publikationen KonjunkturStatistik, der indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne, postomdeles den 27. februar 2003.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
17. februar 2003
LÆS MERE
Bilag: Årlig æn-dring i timefor-tjenesten, i PDFStatistik-Nyt i PDFLønStatistik 3. kvartal 2002