BeskæftigelsesIndikator
  • Faldende beskæftigelse i 2002 på DA-området
  • Bygge- og anlægsvirksomhed hårdest ramt
DA's Beskæftigelsesindikator viser på hele DA-området en tydelig nedadgående tendens i 2002. Den procentvise årlige ændring i beskæftigelsen for 4. kvartal 2002 viser et fald på 2,5 pct. i forhold til 4. kvartal 2001.

Beskæftigelsesindikatoren er i tabellerne, jf. læs mere boksen, vist for de tre hovedbrancher samt amter. Opgjort på hovedbrancher viser indikatoren, at der i de seneste tre kvartaler har været markante fald inden for både fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed. Inden for serviceprægede erhverv har der ligeledes været et fald, men dog ikke helt så markant.

Indikatoren opgjort på amter viser et meget varieret billede, men udviklingen har dog overvejende været faldende i 2002. For Sønderjyllands og Nordjyllands Amter viser indikatoren de største fald i beskæftigelsen fra 4. kvartal 2001 til 4. kvartal 2002.

Formålet med beskæftigelsesindikatoren er at give en tidlig indikation af udviklingen i den private sektors beskæftigelse på kvartalsbasis, bl.a. opdelt på regioner. Indikatorens metode samt usikkerhed er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
19. februar 2003
LÆS MERE
BeskæftigelsesIn-dikator - DokumentationBeskæftigelsesIn-dikator - Tabeller 4. kvartal 2002