AC's virksomhedshotline Den nye virksomhedshotline fra AC kan blive et godt redskab for virksomhederne. DA mener:

I jagten på kvalificeret arbejdskraft har det for nogle virksomheder vist sig svært at rekruttere den akademiske arbejdskraft, som de har brug for. Problemet har især vist sig uden for universitetsbyerne.

For at sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har brug for, er der behov for at understøtte matchningen mellem den virksomhed, som har jobbet, og den akademiker, som mangler det.

Derfor er initiativet positivt. Det vil kunne medvirke til at øge mobiliteten, skabe flere job og dermed også nedbringe ledigheden ved at tilbyde virksomhederne én indgang til den ledige akademiske arbejdskraft, som de ikke har haft mulighed for at finde via andre kanaler, og samtidig understøtte ledige akademikere i at søge bredere.

Den nye virksomhedshotline kan derfor blive et vigtigt redskab, hvis virksomhederne oplever problemer med at rekruttere akademisk arbejdskraft.

Såfremt virksomhederne oplever mangel på akademisk arbejdskraft, kan DA anbefale, at man retter henvendelse til den nye virksomhedshotline på www.ac.dk/virksomhedshotline.pdf
Kort om AC's virksomhedshotline:

AC's hotline henvender sig til virksomheder, der forgæves har forsøgt at rekruttere akademisk arbejdskraft.

Hvis en virksomhed henvender sig med et rekrutteringsproblem, vil AC sikre, at henvendelsen formidles videre til den relevante organisation, at der tages kontakt til mindst 2 ledige med matchende kvalifikationer, hvis disse findes, og at følge op på henvendelsen, hvis jobbet alligevel ikke kan besættes.
Arbejdsmarked
6. marts 2003
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk