Rådigheden for ringe To ud af tre kontanthjælpsmodtagere står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet I 2002 stod 30 pct. af dagpengemodtagerne ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Blandt kontanthjælpsmodtagerne var det 63 pct., viser ny undersøgelse.

Kontanthjælpsmodtagere, der eksempelvis har problemer med misbrug eller helbred indgår ikke i undersøgelsen.

Undersøgelsen dækker 1. til 4. kvartal 2002. Sammenlignet med en tilsvarende interviewundersøgelse fra 2. kvartal 2002 er rådigheden faldet en anelse.
Chefkonsulent Erik Simonsen siger:

Det er dybt utilfredsstillende, at mere end 60 pct. af kontanthjælpsmodtagerne og en tredjedel af dagpengemodtagerne reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det viser, at der er brug for helt klare regler for, hvad der er ret og pligt i forbindelse med ledighed.

Undersøgelsen viser desuden, at den øgede fokus på at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde i forbindelse med aftalen Flere i Arbejde er helt nødvendig.

Men lovændringer gør det ikke alene.

Det er nødvendigt at sikre, at alle kommuner og a-kasse foretager en effektiv kontrol af, at ledige reelt er til rådighed for arbejdsmarkedet.
Arbejdsmarked
17. marts 2003
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk