Skole/Erhverv - gode eksempler, 2001 Pjecen kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside

Dansk Arbejdsgiverforening har sammen med Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening, Landsorganisationen i Danmark og Danmarks Lærerforening udarbejdet en pjece om samarbejdet mellem skole og erhverv.
Resumé Pjecen indeholder blot nogle af de gode eksempler, der kan tjene som inspiration til at øge samarbejdet. Formålet er at vise, hvor omfattende og vidtspændende samarbejdet er, og hvordan det er muligt allerede fra de tidlige klasser at øge opmærksomheden om arbejdsmarkedet.
KONTAKT
Publiceret:
14. september 2001
LINKS
Skole/erhverv - gode eksempler