DA og LO afleverer fælles indstilling om fornyelse af erhvervsuddannelserne DA og LO har i dag afleveret en fælles indstilling om fornyelse af erhvervsuddannelserne og nye løsninger for skolepraktik til Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. De fire partier blev under finanslovsforhandlingerne i efteråret enige om en ramme for bl.a. afskaffelse af skolepraktikken i sin nuværende form og etablering af et mere fleksibelt uddannelsesforløb.

Efterfølgende har undervisningsministeriet inviteret arbejdsmarkedets parter til samtaler om, hvordan rammen bedst muligt kan udfyldes. Samtalerne er foregået i undervisningsministeriet i et intensivt forløb over 6 uger.

Parterne er blevet enige om fælles målsætninger på en række punkter i tilknytning til Finanslovsaftalen. Væsentlige elementer skal fortsat forhandles på plads med forligspartierne.
DA mener

Uddannelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening, Mette Ringsted, siger at der først og fremmest er grund til at glæde sig over, at fornyelsen af erhvervsuddannelserne nu kan ske med en langt større opbakning fra arbejdsmarkedets parter, end der i lang tid var udsigt til. For DA er det vigtigt, at vi i form af korte uddannelser får skabt et alternativ til den nuværende skolepraktik.

90 procent af alle elever gennemfører deres uddannelser som planlagt med helt almindelige praktikpladser, og de opnår efterfølgende en fin beskæftigelse. Set i det lys er det meget positivt, at der nu er enighed om at gå nye veje, så skolepraktik bliver rettet mod områder, der har gode chancer for beskæftigelse.

Erhvervsuddannelserne er en grundpille for dansk erhvervslivs kompetenceopbygning. Vi må derfor hverken slække på kvaliteten eller på det antal unge, vi får igennem systemet. Derfor lægger vi meget vægt på den øgede fleksibilitet, der nu systematisk skal bygges ind i systemet. Det vil give de unge meget større mulighed for at kunne vælge erhvervsuddannelser med en dybde og længde, der passer til deres ønsker og muligheder.
Kort om aftalen:
  • En fremtidig skolepraktik og uddannelsesgaranti bygges op over et troværdigt uddannelsestilbud med nye fleksible udannelser, der peger frem mod varig beskæftigelse.
  • Elever, der aktiveres eller revalideres ind i et skoleforløb, skal finansieres helt og holdent af det offentlige og ikke af arbejdsgiverne.
  • Mangel på praktikpladser skal vurderes fra uddannelse til uddannelse med henblik på at vurdere hvordan problemet bedst løses. Halvdelen af skolepraktikeleverne findes i dag inden for kun 5 uddannelser.
  • De faglige udvalg får et betydeligt ansvar for en hensigtsmæssig og ansvarlig brug af skolepraktikken.. DA lægger dog op til at andre styringsinstrumenter tages i anvendelse som f.eks. en generel dimensionering for optaget på skolepraktik.
  • Større vægt på faglig mobilitet, geografisk mobilitet og egnethed.
Uddannelse
2. april 2003
KONTAKT
LINKS
Læs aftalen og undervisningsmi-nisterens presse-meddelelse