Velkommen til Danmark Jobkort er en god og hurtig adgang til det danske arbejdsmarked Af Benjamin Holst, konsulent i Dansk Arbejdsgiverforening En udenlandsk specialist er ikke nødvendigvis en, der tjener 100.000 kr. om måneden. En pæredansk sygeplejerske, smed eller maskinarbejder kan sagtens være specialist på hver deres område uden at tjene nævneværdigt mere end kollegerne.

Derfor er lønniveauet et misvisende parameter for at kritisere den danske greencard-ordning eller jobkort, som det også kaldes.

Selv om det kan virke paradoksalt i en tid med stigende ledighed, så har virksomhederne brug for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Ud fra en positivliste kan Udlændingestyrelsen smidigt udstede arbejds- og opholdstilladelse.

Samtidig holder Udlændingestyrelsen nøje øje med, at de, der kan komme hertil på jobkort-ordningen, kommer til at arbejde under ordentlige ansættelsesvilkår uden at gøre det unødvendigt omstændeligt at hjælpe virksomhederne med at få den rette arbejdskraft.

For tiden er der 183 udenlandske statsborgere, der arbejder og opholder sig i Danmark på jobkort-ordningen.

Det gælder bl.a. ingeniører, læger, it-specialister og sygeplejersker. I gennemsnit tjener it-specialisterne 33.000 kr. om måneden, så billedet af, at de kommer hertil for at bo på et kælderværelse og ellers arbejde 20 timer i døgnet til 7.000 kr. om måneden holder ikke.

Efter min bedste overbevisning foretrækker virksomhederne, at medarbejderne kommer her fra landet og helst fra samme område i landet.

Og selv om vi har tradition for at drille hinanden på tværs af Storebælt, Lillebælt eller en tilfældig amtsgrænse, så er det trods alt nemmere for en virksomhed i Ringkøbing at hente en medarbejder fra Roskilde end fra den anden side af Jorden.

Hvis ellers det er muligt at finde den rette medarbejder her i landet.

Det er det ikke altid og derfor er jobkort-ordningen nogen gange virksomhedernes eneste mulighed for at skaffe nogle få medarbejdere, der kan være med til at holde produktionen i gang.

En tysk undersøgelse viser, at hver eneste greencard-ansat inden for den tyske it-branche i gennemsnit udløser yderligere 2,5 nye job.

Vi har endnu ikke en tilsvarende undersøgelse for beskæftigelseseffekten af den danske jobkort-ordning, men den vil uden tvivl generere yderligere job.

Og vi får brug for al den kvalificerede arbejdskraft, vi kan skaffe, hvis vi skal holde sammen på det nuværende velfærdssamfund.

Derfor er det godt, at virksomhederne med jobkort-ordningen hurtigt kan sikre sig den arbejdskraft, de ellers vil mangle.

For alternativet kan meget vel være, at virksomhederne flytter dele eller sågar hele produktionen til lande, der har tilstrækkeligt med den rette arbejdskraft.

Jobkort-ordningen sikrer desuden, at de pågældende medarbejdere kommer ind ad fordøren og i arbejde på helt legal vis.

De eksempler på virksomheder fra det uorganiserede arbejdsmarked, der bruger illegal arbejdskraft, er helt uacceptable. Ingen kan leve med, at man ad bagdøren importerer billig arbejdskraft, og det skal straffes hårdt, når det opdages.

Men de uheldige eksempler, der er på brugen af illegal, underbetalt arbejdskraft, må ikke ødelægge en velfungerende ordning, der er med til at fastholde og øge en dansk produktion og dermed danske arbejdspladser. Bragt som klumme i MetroXpress 23. april 3002

KONTAKT
Publiceret:
23. april 2003