Færre arbejdsulykker for 7. år i træk Markant reduktion af både ulykke og fravær som følge af arbejdsulykker Konsulent Anders Just Pedersen siger:

Det er med meget stor tilfredshed, at vi for 7. år i træk kan konstatere et fald i det samlede antal arbejdsulykker.

Vi hæfter os ved, at det særligt er inden for de ulykkestunge brancher, at der er sket en meget positiv udvikling.

Den flotte udvikling er utvivlsomt resultatet af øget opmærksomhed på det forebyggende arbejde i de forskellige brancher og på hver enkelt virksomhed.

Over de seneste år har der været et godt samarbejde med Arbejdstilsynet omkring udviklingen af nye metoder, der fortsat kan begrænse antallet af arbejdsulykker.
Kort om DA's Ulykkesstatistik Siden 1995 har antallet af arbejdsulykker været faldende.

Over de sidste fem år er antallet af arbejdsulykker målt per en million arbejdstimer reduceret med 22 procent.

Særligt på fremstillingsvirksomhederne er antallet af arbejdsulykker reduceret.

Siden 1998 er ulykkesfrekvensen dér faldet med 23 procent til en ulykkesfrekvens på 31,9 time per en million arbejdstimer.

Statistikken er baseret på frivillige indberetninger fra 473 virksomheder, der tilsammen beskæftiger omkring 100.000 fuldtidsansatte medarbejdere.
Arbejdsmiljø
23. april 2003