Optag skal afspejle behov Arbejdsstyrken er så presset, at optaget på de forskellige uddannelser i højere grad end i dag må indrettes efter, hvad arbejdsmarkedet og samfundet som helhed har behov for, mener DA. Næsten hver anden nyuddannet humanist ser frem til over et års ledighed, når de forlader universitetets eksamensbord for sidste gang, viser et nyt notat fra Videnskabsministeriet.

Og det er slet ikke noget nyt fænomen. Humanister har, lige som f.eks. teologer, arkitekter og andre uddannelsesgrupper, haft en betydelig overledighed i forhold til andre grupper igennem mange år, viser notatet også.

Et lignende billede finder man i erhvervsuddannelsessystemet, hvor man er fortsat med at optage elever i skolepraktik på uddannelsesretninger, der næsten med sikkerhed fører ud i ledighed.
Uddannelseschef i DA, Mette Ringsted, siger:

Der er ikke længere plads til, at vi tillader alle unge frit at vælge de uddannelser, de selv har lyst til - uden at samfundet gør en mere aktiv indsats for at dimensionere uddannelserne efter arbejdsmarkedets og samfundets behov.

Arbejdsstyrken står foran et stort fald, hvis ikke danskernes erhvervsdeltagelse ændres markant. Det stiller det klare krav til uddannelsessystemet, at udbuddet af uddannelser bliver nødt til at afspejle efterspørgslen efter veluddannet arbejdskraft. Hverken samfundet eller den enkelte er tjent med at bruge tid og ressourcer på at uddanne til ledighed.

Det nuværende stort set frie uddannelsesvalg er et af de velfærdsgoder, som vi kan blive tvunget til at sige farvel til, hvis samfundet prioriterer at opretholde andre velfærdsgoder som f.eks. efterlønnen. Samfundet har ikke råd til at miste arbejdskraft på alle fronter.

Danske unge bruger i dag længere tid i uddannelsessystemet, før de kommer ud på arbejdsmarkedet, end unge i andre lande. Når f.eks. humanistiske universitetsstuderende har stor risiko for at blive ledige ved færdiggørelsen af deres studium, risikerer vi, at de trækker uddannelsestiden endnu længere ud.

Det er det stik modsatte, som vi har brug for - nemlig at unge motiveres til at tage de uddannelser, der er brug for på arbejdsmarkedet - og at de gennemfører uddannelserne hurtigt og uden svinkeærinder.
Uddannelse
25. april 2003
KONTAKT
LÆS MERE
Kun 3 ud af 10 fra skolepraktik i job
LINKS
Ministeriets notatAER-rapport om skolepraktik