DA: Fri bevægelighed i EU DA fastholder, at der ikke må skabes unødige barrierer for, at virksomhederne kan rekruttere medarbejdere fra andre EU-lande. En tværministeriel arbejdsgruppe har netop offentliggjort notatet Danske Sociale Ydelser i Lyset af Udvidelsen af EU.

Af notatet fremgår det blandt andet, at de danske velfærdsydelser kan blive udsat for pres fra nye EU-borgere og utilsigtet brug.

Det gælder blandt andet
  • kontanthjælp uden tilknytning til arbejdsmarkedet
  • dagpenge ved sygdom, fødsel og adoption
  • børnepasningsorlov, der kan tages med til udlandet
Administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen siger:

DA lægger stor vægt på at sikre den fri mobilitet af arbejdskraft i EU - herunder også de nye lande.

Vi mener ikke, at den fri bevægelighed for de nye landes borgere skal begrænses i op til 7 år, som det kendes fra Tyskland og Østrig.

Vi har som mål at have den størst mulige arbejdsstyrke med de rette kvalifikationer, men naturligvis bør man hindre utilsigtet brug af offentlige velfærdsydelser.

Vi vil derfor gerne være med til at se på eventuelle lovmæssige justeringer.

Her skal man særligt være opmærksom på, at virksomhederne ikke kommer i klemme og mister refusion af syge- og barselsdagpenge, når ansatte tager løn under barsel eller sygdom med til udlandet.

Det må overvåges nøje, hvordan EU-udvidelsen påvirker det danske arbejdsmarked, hvilket arbejdsmarkedets parter bør inddrages i.
Arbejdsmarked
29. april 2003
KONTAKT
LINKS
Danske sociale ydelse i lyset af udvidelsen af EU