DA: Ikke behov for amterne Brug for en ny struktur i den offentlige forvaltning En række ministerier har netop afleveret deres bidrag til Strukturkommissionen, der er ved at analysere den offentlige forvaltnings struktur.

Dansk Arbejdsgiverforening har også afleveret sit bidrag til Strukturkommissionen.
Administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen siger:

Fremtidens offentlige forvaltning bør på en række områder moderniseres.

Inden for social-, uddannelses-, og beskæftigelsesområdet har DA en række forslag til at modernisere den offentlige sektor, så virksomhederne bl.a. får

- en enkel og hurtig service

- ensartede afgørelser i diverse sager

- den nødvendige arbejdsstyrke med de rette kvalifikationer

Samlet set er der efter DA's opfattelse ikke basis for at opretholde den amtskommunale struktur.

En række af DA's forslag understreger endvidere behovet for færre men større kommuner.
DA foreslår blandt andet:
  • Et fælles statsligt forankret arbejdsmarkedssystem for alle ledige
  • Gymnasieskolerne bør omdannes til statsligt finansierede selvejende institutioner.
  • Lettelse af administrationen af syge- og barselsdagpengene
Personale og administration
29. april 2003
KONTAKT
Underdirektør
Nils C. Trampe
33 38 92 94
nct@da.dk
LÆS MERE
DA's notat til Struktur-kommissionenGennemgang af DA's forslagDA's forslag til ændret offentlig opgavefordeling