DA: Delvis raskmelding mens syge venter Praktiserende læger bør vurdere sygemeldtes tilbageværende arbejdsevne, så flere fastholder en tilknytning til arbejdsmarkedet, mens de venter på en diagnose fra speciallæge. En ny undersøgelse fra SiD og KAD anslår, at mellem 5.000 og 8.000 ufaglærte bliver afskediget, fordi de er sygemeldte og venter meget længe på at få stillet en diagnose hos en speciallæge. Chefkonsulent i DA, Nikolaj Bøgh, siger:

Det er utilfredsstillende, hvis så mange sygemeldte helt mister deres fodfæste på arbejdsmarkedet, mens de venter på en speciallægeerklæring.

Man kan ikke med ét slag fjerne ventetiden hos landets speciallæger, selv om man bør gøre, hvad man kan for det.

Samtidig bør man imidlertid også gøre, hvad man kan, for at de syge bevarer en hel eller delvis kontakt med arbejdsmarkedet, mens de venter på speciallægerne.

Sygemeldingerne starter hos de praktiserende læger, og de bør med det samme gå ind i en vurdering af de pågældendes tilbageværende arbejdsevne, sådan som man for nylig har indført det i Norge.

Nogen mennesker er selvfølgelig så syge, at de ikke kan arbejde, før de er blevet behandlet. Andre kan givetvis klare sig med en delvis sygemelding, så de fortsat kunne arbejde, mens de ventede. I dag er det enten-eller, helt syg eller helt rask, og det er for sort-hvidt. Mange vil sikkert foretrække denne løsning, og det behøver jo ikke at være på fuld tid eller i den samme arbejdsfunktion. Det vigtigste er at bevare kontakten til arbejdspladsen.

I dag fungerer lægeerklæringer fra de praktiserende læger alt for tit som en blokering for samarbejdet på virksomhederne om at få de sygemeldte tilbage på arbejde så hurtigt som muligt. Lægerne bør spille en mere aktiv rolle, og erklæringerne skal udvikles til et dialogredskab, som virksomhederne kan bruge i en konstruktiv og fremadrettet indsats.
Tidligere artikler, kommentarer, rapporter osv. fra DA om sygefravær kan findes via figuren på forsiden af www.da.dk, der fungerer som hurtig indgang til alt om sygefravær.
Arbejdsmarked
5. maj 2003
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
Nr. 8/2003 : Lavt dansk sygefravær og høj andel i jobNr. 15/2002: Banebrydende norsk aftale om sygefravær
LINKS
KAD's hjemmeside