DA støtter OECD's anbefalinger Dansk Arbejdsgiverforening fuldt på linie med anbefalinger fra OECD i forhold til at øge arbejdsstyrken
  • Reform af dagpengesystemet
  • Senere tilbagetrækningsalder
  • Styrket indvandringspolitik
Det er nogle af de anbefalinger, som OECD kommer med i deres rapport Economic Survey for Denmark. Chefkonsulent Erik Simonsen siger:

De udfordringer, som OECD peger på, er vi fuldt ud enige i.

En øget arbejdsstyrke er en helt nødvendig forudsætning for et samfund under demografisk pres med flere ældre og færre yngre.

Dansk Arbejdsgiverforening mener - som OECD - at det vil være en fordel at ændre dagpengesystemet, så man øger incitamenterne til at søge arbejde.

OECD peger bl.a. på

- at korte dagpengeperioden

- stille krav om længere tids arbejde for at blive berettiget til dagpenge eller

- at sænke dagpengeniveauet for hvert år, man er ledig

OECD's anbefaling af at afskaffe efterlønsordningen vil være en effektiv måde at øge arbejdsudbuddet på.

Derudover ville en afskaffelse af efterlønnen mindske de offentlige udgifter med milliarder af kroner årligt.

OECD påpeger, at Danmark skal gøre mere end for eksempel Tyskland og England i forhold til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft på grund af sproglige barrierer, en lille lønspredning og høje skatter.

Jobkortordningen er i den forbindelse en god mulighed for, at virksomhederne kan sikre sig den rette arbejdskraft.

OECD anbefaler således, at jobkortordningen styrkes yderligere, så virksomhederne får bedre muligheder for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.

DA er enig i OECD's forslag.

Arbejdsmarked
20. maj 2003
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk