DA: Ikke plads til efterlønnen Vismandsrapporten maj 2003 peger på væsentlige problemstillinger For at øge arbejdsstyrken og skabe flere job anbefaler formandskabet i Det Økonomiske Råd (vismændene) bl.a. en afskaffelse af efterlønnen. Formanden for DA, Jørgen Vorsholt, siger:

De økonomiske vismænd (formandskabet) dokumenterer endnu engang, at efterlønsordningen ikke kun er for nedslidte og lavtlønnede.

Der er i det hele taget alt for mange myter om "svage ældre" på arbejdsmarkedet.

Der er ikke plads til, at arbejdsduelige danskere i deres bedste alder går direkte fra arbejdspladsen og på efterløn.

Vi deler derfor formandskabets ønske om helt at afskaffe efterlønsordningen.

Dansk Arbejdsgiverforening er enig med formandskabet i, at nye krav om øget fritid er samfundsøkonomisk uansvarligt.

Desværre begrænser den høje beskatning lysten til at arbejde.

Sammenholdt med lønudviklingen i udlandet, der er væsentligt lavere end den danske, så er det indlysende, at en ansvarlig fornyelse af overenskomsterne i 2004 er af stor betydning.

Med flere ældre og en presset arbejdsstyrke bliver det nødvendigt med skarp prioritering i den offentlige udgifts- og beskæftigelsespolitik.
Personale og administration
22. maj 2003
KONTAKT
LINKS
Se vismændenes rapport maj 2003