DA's valgte ledelse sammensat Efter Dansk Arbejdsgiverforenings generalforsamling 23. maj 2003 blev adm. koncerndirektør Niels O. Johannesson, Icopal a/s, genvalgt som viceformand og medlem af DA's forretningsudvalg.

Forretningsudvalget består i øvrigt af chefredaktør, adm. direktør Torben Dalby Larsen (DDFF), direktør Leif Jensen (TEKNIQ), adm. direktør Poul Erik Pedersen (DH&S) og direktør V. G. Mikkelsen (HTS-A).

I bestyrelsen indtræder viceadministrerende direktør Jørgen Hansen, Dansk Industri, på den vakante plads efter adm. direktør Karsten Egelund, der døde i marts måned 2003.

Medlemmer af DA's bestyrelse er desuden: Direktør Mogens Fog (DI), adm. direktør Svend-Aage Nielsen (DI), adm. direktør Johan Schrøder (DI), adm. direktør Jesper Balthazar-Christensen (HTS-A), adm. direktør Michael Kjær (DH&S), murermester Jørn Buch Andersen (Dansk Byggeri), adm. direktør Povl Christensen (Dansk Byggeri), adm. direktør Finn Westergaard (GA), adm. direktør Niels Ole Vestergaard-Poulsen (DT&B) og direktør Flemming Wolthers Nielsen (AI-BOA).
Personale og administration
23. maj 2003
KONTAKT