Dansk Arbejdsgiverforening har den 13. november 2002 svaret Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen i sagen om Høringssvar vedr. reformlovgivning om uddannelses- og erhvervsvejledning Høringssvaret i Word-format Resumé DA er tilfreds med reformen, da der både lægges vægt på øget erhvervsvejledning og uafhængig rådgivning for unge på vej til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Det er godt, at den centrale rådgivning af ministrene fortsætter med repræsentation fra arbejdsmarkedets parter. DA er samtidig tilfreds med, at der stilles ensartede krav til institutionernes vejledning, sådan at gennemførelsesvejledning og karrierevejledning vægtes højt. Med den uafhængige rådgivning bliver det samtidig muligt at gøre en indsats i forhold til de unge, der falder ud af uddannelsessystemerne og aldrig får færdiggjort en ungdomsuddannelse. Kravene til vejledning er steget, derfor er det tilfredsstillende, at det forudsættes, at vejlederne har professionel baggrund. DA skal dog beklage, at der først på et senere tidspunkt bliver taget stilling til uafhængig vejledning af voksne og virksomhederne.
KONTAKT
Publiceret:
18. november 2002