LønStatistik 1. kvartal 2003
  • Lønomkostninger steg 4,1 pct. på årsbasis
  • Øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point
Hermed offentliggøres statistik for udviklingen i lønomkostningerne på DA-området til og med 1. kvartal 2003. Lønomkostningerne (fortjenesten) påvirkes af ændringer i bl.a. genebetalinger, betalinger ved ferie og feriefridage, arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger og personalegoder.

Fra 1. kvartal 2002 til 1. kvartal 2003 steg lønmodtagerens fortjeneste pr. time i gennemsnit med 4,1 pct. Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger, pensionsbetalinger og betalinger for feriefridage samt personalegoder i alt 1,4 pct.point.

Årsstigningstakterne for arbejdere og funktionærer var henholdsvis 4,1 og 4,2 pct. i 1. kvartal 2003. I forhold til 4. kvartal 2002 var der for arbejdere tale om et fald på 0,4 pct.point. For funktionærer var det en stigning på 0,2 pct.point.

Den væsentligste årsag til den lavere stigningstakt for arbejdere var et markant fald i stigningstakten inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Se lønudviklingen fordelt på brancher, arbejdsfunktioner og amter ved at følge linket i Læs mere-boksen.

Dansk Industri optog pr. august 2002 Slagteriernes Arbejdsgiverforeninger som medlem. Således indgår løndata herfra i datagrundlaget fra og med LønStatistikken for 1. kvartal 2003.

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point fra 1. kvartal 2002 til 1. kvartal 2003. Stigningen skyldes især afvikling af arbejdsgivernes kompensation for ATP, forhøjelse af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond (LG) samt en stigning i arbejdsgivernes omkostninger til de sikringspligtige arbejdsskadeforsikringer. I modsat retning trækker ophævelsen af arbejdsmiljløafgiften.

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 4,2 pct. fra 1. kvartal 2002 til 1. kvartal 2003.

Publikationen KonjunkturStatistik, der indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne, postomdeles den 18. juni 2003.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
2. juni 2003
LÆS MERE
Årlige ændring i timefortjenesten LS-01-2003LønStatistik 1. kvartal 2003 (printvenlig version)