Dansk Arbejdsgiverforening har den 24. januar 2003 svaret Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen i sagen om Forslag til lov om ændring af Lov om Erhvervsuddannelser (Forenkling og mere fleksibilitet) Høringssvaret i Word-format Resumé Lovforslaget indebærer fællesregler for de tekniske og merkantile grundforløb og skaber grundlag for udvikling af korte erhvervsuddannelser. Revisionen af EUD-loven er et skridt i den rigtige retning, men medfører ikke på alle punkter den fornyelse af erhvervsuddannelserne, som udviklingen på arbejdsmarkedet har rejst behov for.
KONTAKT
Publiceret:
27. januar 2003