DA: Farligt med flere flertalsafgørelser Det er positivt, at arbejdsmarkedets parter har fået en fremtrædende plads i det nye udkast til en forfatningstraktat - men farligt at præsidiet vil indføre flertalsafgørelser på det meste af arbejdsmarkedsområdet, mener DA. Konventets præsidium har fremlagt andet udkast til en forfatningstraktat for EU. I forhold til første udkast af 6. februar 2003 er der foretaget en del ændringer med henblik på at samle den størst mulige støtte i Konventet - se detaljeret gennemgang af udspillet i "Læs mere". Underdirektør i DA, Jørgen Rønnest:

Præsidiets udkast til en forfatningstraktat er et udmærket udgangspunkt for den kommende regeringskonference.

Ikke mindst er det positivt, at arbejdsmarkedet parter får en fremtrædende plads i forfatningstraktaten. Det viser, at Europa har forstået værdien af aftaler indgået mellem parterne.

Det er også tilfredsstillende, at præsidiet fastslår, at den nye forfatningstraktat ikke vil udgøre en udvidelse af EU-beføjelserne på social og arbejdsmarkedspolitikken.

Det er imidlertid farligt, at præsidiet har indført flertalsafgørelser på stort set hele arbejdsmarkedsområdet. EU skal ikke blande sig i opbygningen af de nationale strukturer på arbejdsmarkedet.

Det er nu op til regeringerne i regeringskonferencen at sikre, at det fremtidige EU respekterer de grundlæggende nationale strukturer på arbejdsmarkedet, og at vi får en ny traktat, som gavner alle parter.

Charteret er efter sit indhold ikke skabt eller formuleret til at kunne indskrives i en kommende europæisk forfatning som et juridisk instrument. Forfatningsudkastet er et kompromis mellem dem, som på den ene side har ville hæve Charteret op på forfatningsniveau for at gøre rettighederne synlige for borgerne, og dem, der på den anden side med rette har påpeget Charterets store mangler.

Det er positivt og vigtigt, at det er lykkedes at inddæmme nogle af Charterets "direkte juridiske konsekvenser", og at der fortsat arbejdes på at præcisere de forklarende bemærkninger og give dem en forankring i Traktatgrundlaget. Først herefter vil man kunne fastlægge den fulde rækkevidde af Charteret.

Efter DA's vurdering har man dog fra politisk hold i sidste ende overladt til EF-Domstolen, hvorledes Charterets rettigheder i fremtiden vil blive anvendt og fortolket.
EU og internationalt
28. maj 2003
LÆS MERE
Om præsidiets udspil
LINKS
Konventet