Beskæftigelsen 1. kvartal 2003
  • Fortsat faldende beskæftigelse på DA-området
  • Bygge- og anlægsvirksomhed hårdest ramt
Med et fald på 3,3 pct. i beskæftigelsen for 1. kvartal 2003 i forhold til 1. kvartal 2002, viser DA's beskæftigelsesindikator en tydelig nedadgående tendens.

Beskæftigelsesindikatoren er i tabellerne, jf. læs mere boksen, vist for de tre hovedbrancher samt for amter. Opgjort på hovedbrancher viser indikatoren, at der i de seneste fire kvartaler har været markante fald inden for både fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed. Inden for serviceprægede erhverv har der ligeledes været et fald, men dog ikke helt så markant.

Indikatoren opgjort på amter viser et varieret billede, men overvejende er beskæftigelsen dog faldet. I København og Frederiksberg kommuner samt Nordjyllands Amt viser indikatoren de største fald i beskæftigelsen fra 1. kvartal 2002 til 1. kvartal 2003.

Formålet med beskæftigelsesindikatoren er at give en tidlig indikation af udviklingen i den private sektors beskæftigelse på kvartalsbasis, bl.a. opdelt på regioner. Indikatorens metode samt usikkerhed er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
3. juni 2003
LÆS MERE
BeskæftigelsesIn-dikator - DokumentationBeskæftigelsesIn-dikator - Tabeller 1. kvartal 2003