Succes med dansk jobkort Fortsat god brug af jobkort, der giver udenlandsk arbejdskraft adgang til det danske arbejdsmarked ad fordøren I første kvartal af 2003 har Udlændingestyrelsen udstedt 88 jobkort - heraf 51 til ingeniører og it-specialister samt til 34 læger. Konsulent Benjamin Holst siger:

Jobkortordningen sikrer virksomhederne kvalificeret arbejdskraft på områder, hvor alternativet ellers vil være at begrænse den danske produktion.

Ordningen betyder desuden, at den udenlandske arbejdskraft kommer hertil på legal vis ad fordøren og til ordnede løn- og ansættelsesforhold.

Selv om det kan virke paradoksalt i en periode med stigende ledighed, så har virksomhederne brug for hurtigt at kunne sikre sig kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Erfaringer fra den tyske it-branche viser, at hver eneste ansat på den tyske jobkortordning i gennemsnit udløser mere end to nye arbejdspladser.

Også derfor er der grund til at være tilfreds med virksomhedernes brug af jobkortordningen.

Desuden er den med til at vise, at Danmark er et attraktivt sted at tage arbejde, hvilket er godt. Særligt med udsigt til stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft.
Kort om jobkort-ordningen Ud fra en såkaldt positivliste giver Udlændingestyrelsen arbejds- og opholdstilladelse til udlændinge, så de kan arbejde inden for områder, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Det gælder bl.a. læger, ingeniører, it-specialister og sygeplejersker.

Udlændingestyrelsen sikrer samtidig, at de kommer til at arbejde på vilkår, der ikke underminerer danske løn- og ansættelsesforhold.
Arbejdsmarked
5. juni 2003
KONTAKT