EU-konventet på rette spor EU-konventets endelige udkast til forfatningstraktat støttes af DA Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen siger:

Udkastet er et udmærket udgangspunkt for efterårets regeringskonference.

Der er tale om et nyt grundlag for det europæiske samarbejde, hvor arbejdsgangene i Bruxelles bliver moderniseret og rationaliseret.

DA håber, at det vil føre til, at EU kan fungere mere effektivt og åbent i fremtiden.

Set med danske øjne er det meget tilfredsstillende, at arbejdsmarkedets parter får en fremtrædende plads i den nye forfatningstraktat.

Det viser, at resten af Europa værdsætter parternes mulighed for at indgå aftaler, der kan være med til at reducere EU's regulering af det danske arbejdsmarked.

Konventet lægger også op til en langt større anvendelse af flertalsafgørelser.

DA støtter princippet om flertalsafgørelser - det er nødvendigt, hvis EU skal fungere med 25 eller flere medlemslande.

Imidlertid må et land ikke kunne stemmes ned, hvis vitale interesser er på spil.

DA er overbevist om, at regeringskonferencen vil sikre, at det fremtidige europæiske samarbejde stadig vil respektere de grundlæggende nationale strukturer på arbejdsmarkederne i Europa.
EU og internationalt
13. juni 2003
KONTAKT