114 skridt i den rigtige retning Regeringens integrationsforslag vil styrke integrationen på arbejdsmarkedet, mener DA. Konsulent Berit Kjær Petersen siger:

Det er et ganske fornuftig buket af forslag til en styrket integration, som regeringen er kommet med.

Umiddelbart kan man sige, at det primært er en række initiativer, der styrker integrationen på de bløde områder. Dette får ikke på kort sigt flere indvandrere i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Men forslagene vil uden tvivl efterfølgende styrke integrationen på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.

DA hæfter sig desuden ved, at forslagene på arbejdsmarkedsområdet ligger i fin forlængelse af tidligere aftaler om bedre integration indgået mellem arbejdsmarkedets parter, Kommunernes Landsforening og regeringen.
Kort om udspillet Regeringen nedsatte i januar 2003 en ministergruppe, der skulle komme med forslag til en bedre integration.

Ministergruppens 114 forslag blev offentliggjort den 16. juni 2003.

DA lægger særligt vægt på forslagene om
  • bedre og mindre bureaukratisk kompetenceafklaring
  • bedre uddannelse af kommunale og/eller AF sagsbehandlere
  • benchmarking af kommunernes kontrol af lediges rådighed i forhold til arbejdsmarkedet
  • bedre erfaringsudveksling mellem kommuner, AF og andre myndigheder
Arbejdsmarked
16. juni 2003
KONTAKT
LÆS MERE
4-partsaftale om bedre integration
LINKS
Ministergruppens forslag