Mange kommuner nøler med opfølgning Mange kommuner lader stå til alt for længe i sygedagpengesager. Området bør opprioriteres kraftigt, mener DA. Den Sociale Ankestyrelse har netop offentliggjort undersøgelsen "Kommunernes opfølgning på sygedagpengeområdet".

Undersøgelsen viser bl.a. at
  • kun 6 ud af 10 kommuner har udarbejdet kvalitetsstandarder for sygedagpengeområdet - heraf er kun halvdelen politisk fastsat.
  • kun 4 ud af 10 kommuner har udarbejdet servicedeklarationer til borgerne - heraf er under halvdelen politisk fastsat.
  • 7 ud af 10 kommuner registrerer ikke, at der sker overskridelser af lovbestemte opfølgningsfrister efter henholdsvis 8, 26 og 52 uger.
Kommuner peger selv på, at den hyppigste årsag til manglende opfølgning er manglende ressourcer på området. Konsulent Stine Pilegaard Jespersen siger:

Det er utilfredsstillende, at så mange kommuner ikke har større politisk og administrativ fokus på den lovpligtige opfølgningsindsats på sygedagpengeområdet.

En forbedring af den kommunale sygedagpengeopfølgning er en væsentlig forudsætning for, at sygefraværet kan nedbringes.

Det er kommunernes ansvar at følge op, men det er virksomhederne, der hænger på regningen, når kommunerne ikke løser opgaven.

Sygefravær koster årligt virksomhederne 26 mia. kr.

Og samtidig er sandsynligheden for at vende tilbage til arbejdsmarkedet væsentligt mindre, jo længere tid en person er sygemeldt.

Efter mere end 1 års sygefravær vender kun 20 pct. tilbage til arbejdsmarkedet.

Derfor er det afgørende, at der sker en tidligere og mere målrettet opfølgning for at undgå udstødning fra arbejdsmarkedet.
Kort om undersøgelsen Undersøgelsen tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner.

Undersøgelsen er blevet iværksat med det formål at give input til strukturkommissionens arbejde i forhold til det beskæftigelsespolitiske område.

Derfor har den særligt fokus på at belyse betydningen af kommunestørrelse i forhold til opfølgningsindsatsen.

Udover den store forskel på kommunernes prioritering af sygedagpengeopfølgning peger undersøgelsen også på, at:
  • Den lovpligtige service over for virksomhederne i sygedagpengesager halter mange steder
  • kommunestørrelse ikke har den store betydning i forhold til opfølgningsindsatsen
Arbejdsmarked
27. juni 2003
LINKS
Kommunernes opfølgning på sygedagpengeo-mrådet