42 pct. flere i fleksjob på et år Fleksjob er ikke et mål i sig selv, advarer DA På bare ét år er 6.500 flere blevet ansat i fleksjob - en stigning på 42 pct. fra 4. kvartal 2001 til 4. kvartal 2002, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Stigningen i antallet af fleksjob er sket både i den private og den offentlige sektor.

Men især kommunerne har oprettet mange fleksjob.

I 4. kvartal 2002 var i alt 21.592 personer ansat i fleksjob.

Vokser antallet af fleksjob med samme hast i 2003, vil det betyde yderligere godt 9.000 ekstra fleksjob i år.
Arbejdskraftchef i DA, Tina Voldby, siger:

Stigningen i fleksjob er glædelig og viser, at virksomhederne er parate til at etablere job til personer med nedsat erhvervsevne.

Fleksjob er et godt alternativ for personer, der på grund af nedsat erhvervsevne ikke kan klare et almindeligt arbejde.

Men flest mulige fleksjob må aldrig blive et succeskriterium i sig selv.

Vi ved fra en stikprøve, at for 30 pct. af fleksjobberne har kommunerne enten forsømt at iværksætte arbejdsprøvning eller ikke sikret, at erhvervsevnen er varigt nedsat.

Hvis stikprøven - fra Den Sociale Ankestyrelse - er dækkende for hele landet, så svarer det til, at 6.000 fleksjobbere alternativt kunne være i et helt almindeligt arbejde

Det er aldeles uholdbart, at kommunerne svigter så mange, og uforsvarligt at sygeliggøre mennesker, der med den rette hjælp igen kunne klare sig selv.
Arbejdsmarked
31. juli 2003