Personaleomsætning 2002
  • Årlig tilgang på 22,7 pct. og afgang på 24,5 pct.
Med dette nyhedsbrev offentliggøres hovedresultaterne fra DA's PersonaleomsætningsStatistik for 2002.

Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2002 22,7 pct. Tilgangen for arbejdere var 27,7 pct. og dermed klart højere end tilgangen for funktionærer, som var 16,0 pct.

Den samlede afgang på hele DA-området var i 2002 24,5 pct. Også afgangen var med 29,0 pct. højere for arbejdere end for funktionærer, hvor den var 18,5 pct.

Den generelt højere personaleomsætning for arbejdere end for funktionærer ses også inden for de tre hovedbrancher fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed samt serviceprægede erhverv. Fordelt på delbrancher ses den største tilgang og afgang inden for forretningsservice mv. samt hotel- og restaurationsvirksomhed.

Den kvartalsvise tilgang og afgang på hele DA-området lå for alle fire kvartaler i 2002 mellem 7,1 pct. og 8,6 pct. Fordelt på hovedbrancher ses den største personaleomsætning i alle fire kvartaler inden for bygge- og anlægsvirksomhed.

Den trykte statistik indeholder en række detaljerede oplysninger om personaleomsætningen. Herudover indeholder statistikken et temaafsnit, som analyserer personaleomsætningen fordelt på alder. Statistikken udsendes primo september 2003.

Den trykte statistik og særskilt dokumentation med detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af personaleomsætningen kan rekvireres ved henvendelse til DA.
KONTAKT
Publiceret:
14. august 2003
LÆS MERE
Kvartalsvis perso-naleomsætning i 2002Årlig personale-omsætning i 2002