LønStatistik 2. kvartal 2003
  • Lønomkostninger steg 3,9 pct. på årsbasis
  • Øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point
Hermed offentliggøres statistik for udviklingen i lønomkostningerne på DA-området til og med 2. kvartal 2003. Lønomkostningerne (fortjenesten) påvirkes af ændringer i bl.a. genebetalinger, betalinger ved ferie og feriefridage, arbejds-giveradministrerede pensionsordninger og personalegoder.

Fra 2. kvartal 2002 til 2. kvartal 2003 steg lønmodtagerens fortjeneste pr. time i gennemsnit med 3,9 pct. Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger, pensionsbetalinger, betalinger for feriefridage samt personalegoder i alt 1,2 pct.point.

Årsstigningstakterne for arbejdere og funktionærer var henholdsvis 3,7 og 4,1 pct. i 2. kvartal 2003. I forhold til 1. kvartal 2003 var der for arbejdere tale om et fald på 0,4 pct.point, mens der for funktionærer var tale om et fald på 0,1 pct.point.

I 2. kvartal 2003 er der indregnet effekter af ekstra feriefridage mv. pr. 1. maj 2003. For arbejdere udgør effekten 0,3 pct.point, mens den for funktionærer udgør 0,2 pct.point. Effekterne er beskrevet nærmere nedenfor.

Se lønudviklingen fordelt på brancher, arbejdsfunktioner og amter ved at følge linket i Læs mere boksen.

Inden for bygge- og anlægsbranchen fortsatte den afdæmpede lønudvikling, og årsstigningstakten var således 0,9 pct. i 2. kvartal 2003.

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point fra 2. kvartal 2002 til 2. kvartal 2003. Stigningen skyldes især afvikling af arbejdsgivernes kompensation for ATP, forhøjelse af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond (LG) samt en stigning i arbejdsgivernes omkostninger til de sikringspligtige arbejdsskadeforsikringer. I modsat retning trækker ophævelsen af arbejdsmiljøafgiften.

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 4,0 pct. fra 2. kvartal 2002 til 2. kvartal 2003.

Effekter af nye feriefridage mv. Som et led i de 4-årige overenskomstaftaler indgået i 2000 fik lønmodtagerne ret til at afholde et antal ekstra feriefridage med løn. Således havde lønmodtagerne pr. 1. maj 2001 ret til at afholde 4 årlige feriefridage med løn.

Lønmodtagerne fik pr. 1. maj 2003 på de fleste overenskomstområder ret til yderligere 1 feriefridag, hvorefter lønmodtagerne i alt har ret til 5 årlige feriefridage.

Ligesom tidligere indregnes omkostningseffekten af overenskomstbestemmelserne om feriefridage mv. i lønudviklingen. De indregnede effekter tager højde for de forskellige regler og den varierende personalesammensætning på de enkelte overenskomstområder.

Isoleret set er den samlede effekt af indførelsen af nye feriefridage en stigning i timefortjenesten på DA-området på 0,2 pct.point i 2. kvartal 2003. Effekten er størst for arbejdere (0,3 pct.point) og mindst for funktionærer (0,2 pct.point). Se flere detaljer ved at følge linket i Læs mere boksen.
Yderligere oplysninger Publikationen KonjunkturStatistik indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne. Henvendelse herom kan rettes til DA-Forlag pr. e-mail eller pr. tlf. 33 38 92 24.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
15. august 2003
LÆS MERE
Årlig ændring i timefortjenestenEffekter af ekstra feriefridage mv.