SFI-konklusioner på tynd is SFI drager i ny rapport en række drastiske konklusioner om arbejdsmiljøet. Resultaterne forplumrer arbejdsmiljødebatten på et tyndt grundlag, mener DA. Socialforskningsinstituttet (SFI) konkluderer i en ny rapport, at arbejdsmiljøet er blevet forværret de seneste 15 år. SFI's konklusioner går imidlertid imod stort set alle andre undersøgelser af arbejdsmiljøet, fx Arbejdsmiljørådets årlige overvågningsrapporter. Antallet af arbejdsulykker anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen er fx faldet med 16 pct. de seneste 6 år.

En stor svaghed ved SFI's metode er, at den bygger på SFI's helt egen forståelse af, hvornår et arbejde "har dårlige arbejdsmiljøforhold". Metoden er uegnet til at konstatere, hvor mange der reelt er udsat for et arbejdsmiljøproblem. Metoden konstaterer alene, hvor mange der potentielt har et arbejdsmiljøproblem, fordi de fx omgås farlige stoffer.

SFI's måde at vurdere, om arbejdet indeholder alvorlige arbejdsmiljøproblemer, tager ikke højde for, at arbejde med fx ætsende stoffer, ikke i sig selv udgør et arbejdsmiljøproblem, hvis de håndteres korrekt.

Også på en række andre områder er SFI's analyse mangelfuld og unuanceret, fx inddrager analysen ikke en række oplagte kilder.
Arbejdsmiljøkonsulent Anders Just Pedersen siger:

Det er ærgerligt, at SFI drager så håndfaste konklusioner på et så spinkelt grundlag. SFI's metode skyder ved siden af og kan ikke bruges til at sige noget om arbejdsmiljøets tilstand.

Der eksisterer i dag allerede langt bedre rapporter end SFI's, og arbejdsmarkedets parter er sammen med Arbejdstilsynet ved at færdiggøre et endnu mere omfattende og præcist overvågningsprogram.
Arbejdsmiljø
14. august 2003
LINKS
16 pct. færre arbejdsskader de seneste 6 årSFI's rapport