Kvinders & mænds løn, 2003 Rapporten i PDF-format Indhold Sammenfatning

Kap. 1: Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kap. 2: Lønforskelle mellem køn på DA/LO-området

Kap. 3: Detailanalyser

Kap. 4: Danske ligelønsanalyser m.v.

Appendiks

Litteraturliste
Resumé LO og DA har analyseret løndannelsen på det private arbejdsmarked for at synliggøre faktorer, der forårsager store lønforskelle på kvinders og mænds bruttoløn.

I analysen er det beregnet, i hvilket omfang faktorer, som må anses for at være af betydning for løndannelsen på arbejdsmarkedet, bidrager til at forklare lønforskelle mellem kvinder og mænd. Analysen giver dermed en meget detaljeret forklaring på de bagvedliggende årsager til lønforskellene.

Det er hovedorganisationernes håb, at analysen kan være startskuddet til en debat om løndannelsen på arbejdsmarkedet samt en arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitisk diskussion. Og at den kan understøtte organisationernes og deres medlemmers fælles bestræbelser for at fremme en udvikling mod et mere lige arbejdsmarked.

Rapporten kan bestilles i DA Forlag.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader
KONTAKT
Direktør
Fini Beilin
33 38 93 51
fib@da.dk
Publiceret:
21. august 2003
LÆS MERE
The report in English