FraværsStatistik 2002
  • Svagt fald i sygefraværet
Hovedresultater Det samlede fravær på DA-området udgjorde i 2002 5,5 pct. af den mulige arbejdstid. Heraf udgjorde sygefravær 3,9 pct.point, jf. tabel 1.

Statistikken viser, at fraværsprocenten var lavere for funktionærer end for arbejdere. Det samlede fravær for arbejdere udgjorde i 2002 6,4 pct., mens det udgjorde 4,2 pct. for funktionærer.

For både arbejdere og funktionærer var såvel det samlede fravær som syge-fraværet lavere for mænd end for kvinder. Det samlede fravær var 5,4 pct. for mandlige arbejdere og 8,9 pct. for kvindelige arbejdere. Heraf udgjorde syge-fraværet hhv. 4,5 og 6,5 pct.point.

For funktionærer var det samlede fravær 2,6 pct. for mænd og 6,6 pct. for kvinder. Heraf udgjorde sygefraværet hhv. 1,6 og 3,6 pct.point.
Sammenligning med 2001 Det samlede fravær på DA-området faldt 0,4 pct.point fra 2001 til 2002.

Faldet kan henføres til en lavere syge-fraværsprocent for mandlige arbejdere og lavere barselsfravær for kvindelige funktionærer. Kun mandlige funktionærer havde et højere samlet fravær i 2002 end i 2001.

Sygefraværet på DA-området faldt ligeledes fra 2001 til 2002. Faldet udgjorde 0,2 pct.point fra 4,1 pct. til 3,9 pct. Faldet skyldes et lavere sygefravær for mandlige og kvindelige arbejdere.

Faldet i det samlede fravær kan således henføres primært til fald i sygefravær og barselsfravær. Niveauet for fravær i forbindelse med arbejdsulykker, børns sygdom samt andet fravær er stort set uændret i 2002 i forhold til 2001.

Metode Fraværsprocenten er beregnet som antal registrerede fraværsdage i procent af antal mulige arbejdsdage minus feriedage.

Antal mulige arbejdsdage minus feriedage var i 2002 225 for helårsbeskæftigede arbejdere og 226 for funktionærer (1. maj regnes for arbejdsdag).

Det registrerede fravær består alene af fraværsperioder, som er afsluttet i 2002.

I FraværsStatistik 2002 indgår i alt 46.883 medarbejdere på DA-området.

Alle aggregerede tal i 2002 er sammenvejet på baggrund af antal personer i DA's StrukturStatistik 2001, hvilket er det samme vægtgrundlag som blev brugt i 2001. Statistikkerne fra 1998 til 2000 blev sammenvejet på baggrund af antal personer i StrukturStatistik 1998. Forskellen i vægtgrundlaget giver ikke anledning til databrud.
Yderligere oplysninger Publikationen FraværsStatistik 2002 indeholder mere detaljerede fraværsoplysninger. For medlemmer af en DA-Arbejdsgiverorganisation er publikationen gratis.

Henvendelse herom kan rettes enten til egen arbejdsgiverorganisation eller til DA-Forlag pr e-mail eller på tlf.: 33 38 92 24. For ikke-medlemmer koster publikationen 196,00 kr. + moms

Virksomheder, der er medlem af en DA-Arbejdsgiverorganisation og som deltager I den frivillige FraværsStatistik, tilbydes endvidere en udvidet statistikservice i form af en virksomhedsstatistik, hvor virksomhedens egne tal benchmarkes mod virksomhedens branche. Henvendelse herom skal ske til egen arbejdsgiverorganisation.
KONTAKT
Publiceret:
19. august 2003
LÆS MERE
Tabel 1 - Hoved-resultater